MAGAZYNY ENERGII

Zdjęcie

Energia elektryczna, może być wytwarzana w konwencjonalnych źródłach energii np. elektrowniach opalanych węglem oraz odnawialnych źródłach energii OZE takich jak: energetyka wiatrowa, instalacje PV. Magazyny energii służą do wykorzystania, wcześniej wyprodukowanej energii elektrycznej w późniejszym, bliżej nieokreślonym czasie. Jest to technologia, dzięki której w efektywny i racjonalny sposób można gospodarować zgromadzoną w bateriach, wcześniej energią elektryczną

Magazyn energii dla źródeł odnawialnych i gospodarstw domowych

Posiadacze małych domowych instalacji odnawialnych źródeł energii (ale również instalacji komercyjnych i przemysłowych) z powodzeniem mogą zainstalować baterie do przechowywania energii elektrycznej. W chwili zapotrzebowania, jest ona ponownie przetwarzana i wprowadzana do sieci. Jest to podstawowa korzyść wynikająca z zastosowania magazynu energii.

Innymi korzyściami z magazynowania energii są:
możliwość wykorzystania energii w przypadku braku do niej dostępu lub awarii sieci energetycznej,
gromadzenie energii i jej wykorzystanie w okresie, gdy rośnie na nią zapotrzebowanie
efektywnie ekonomicznego wykorzystania energii w szczytach cenowych,
niezależności od dostawców i dystrybutorów energii elektrycznej.
możliwość własnego sterowania gromadzeniem/użytkowaniem energii.

Najbardziej powszechnymi bateriami są baterie litowo-żelozowo-fosforowe. Charakteryzują się najdłuższą żywotnością i bezpieczeństwem użytkowania.

Dla większych instalacji przemysłowych i komercyjnych (np. magazynowanie energii wytworzonej przez instalacje PV i elektrownie wiatrowe), stosuje się stacje kontenerowe 20 lub 40 stopowe wraz z zaawansowanym systemem sterowania, bezpieczeństwa i systemami przeciwpożarowymi.

JESTEŚ ZAINTERESOWANY MAGAZYNAMI ENERGII?

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji o możliwościach jakie dają nowoczesne technologie.