PRZEWODY DO LINII 110 kV

Przewody tradycyjne stalowo-aluminiowe ACSR (inaczej AFL)

Przewody elektroenergetyczne dla linii napowietrznych 110 kV stalowo-aluminiowe typu ACSR (inaczej AFL) wykonane są z drutów okrągłych z aluminium twardo-ciągnionego typu A1 nawiniętych na rdzeń stalowy wykonany z drutów stalowych ocynkowanych typu ST1A zgodnie z normą PN-EN 50189:2002E Przewody do linii napowietrznych – Przewody stalowe ocynkowane.

Przewody ACSR (AFL) są skręcone wg normy PN-EN 50182:2002E+AC-2006E Przewody do linii napowietrznych – Przewody z drutów okrągłych skręconych współosiowo. Kierunek skrętu warstw sąsiednich przeciwny, przy czym kierunek skrętu warstwy zewnętrzne jest prawy, a poszczególne warstwy ściśle do siebie przylegają. Rdzeń stalowy jest smarowany. Do smarowania rdzenia, używa się smaru typu A o temperaturze q 1=-35oC i temperaturze q2 =120oC (-35A120) a smar spełniaa wymagania normy PN-EN 50326:2003E Przewody do linii napowietrznych – Właściwości smarów. Temperatura graniczna dopuszczalna długotrwałej pracy dla przewodów ACSR wynosi + 80oC, a temperatura przy zawarciu + 200oC.

 

 

Liczba drutów stal/aluminium Średnica rdzenia stalowego Średnica przewodu Przekrój rdzenia stalowego Przekrój całego przewodu RTS Rezystancja w temp. 20OC Masa przewodu ze smarem
[szt.] [mm] [mm] [mm2] [mm2] [kN] [Ω] [kg/km]
AFL-1,7 50 mm2
ACSR 48-A1/28-AT1A
1+6/12 6.75 11.25 27.83 47.71 45.05 0.6136 358.5
AFL-1,7 70 mm2
ACSR 61-A1/36-AT1A
1+6/12 7.65 12.25 35.75 61.28 53.67 0.4777 460.7
AFL-1,7 95 mm2
ACSR 85-A1/49-AT1A
1+6/12 9.00 15.00 49.48 84.82 70.33 0.3451 637.9
AFL-6 120 mm2
ACSR 123-A1/21-AT1A
1+6/10+16 5.85 15.65 20.91 122.60 44.54 0.2388 508.3
AFL-6 185 mm2
ACSR 184-A1/32-AT1A
1+6/10+16 7.20 19.20 31.67 183.80 65.71 0.1593 764.1
AFL-6 240 mm2
ACSR 236-A1/40-AT1A
1+6/10+16 8.10 21.70 40.08 236.10 82.80 0.124 977.4

 

 

Przewody stalowo-aluminiowe ACSR/TW (inaczej AFLs, AFLse)

Przewody elektroenergetyczne dla linii napowietrznych 110 kV stalowo-aluminiowe typu ACSR/TW (inaczej AFLs, AFLse) wykonane są z drutów trapezoidalnych z aluminium twardo-ciągnionego typu A1 nawiniętych na rdzeń stalowy wykonany z drutów stalowych ocynkowanych typu ST1A zgodnie z normą PN-EN 50189:2002E Przewody do linii napowietrznych – Przewody stalowe ocynkowane lub z z drutów stalowych aluminiowanych typu SA20 zgodnie z normą PN-EN 61232:2002E Druty stalowe aluminiowane do zastosowań elektrycznych.

Przewody ACSR/TW (AFL, AFLse) są skręcone wg normy PN-EN 62219:2003E Przewody do linii napowietrznych – Przewody skręcone warstwowo z drutów profilowyc. Kierunek skrętu warstw sąsiednich przeciwny, przy czym kierunek skrętu warstwy zewnętrzne jest prawy, a poszczególne warstwy ściśle do siebie przylegają. Rdzeń stalowy nie jest smarowany. Temperatura graniczna dopuszczalna długotrwałej pracy dla przewodów ACSR/TW wynosi + 80oC, a temperatura przy zawarciu + 200oC.

 

 

 

Liczba drutów stal/aluminium Średnica rdzenia stalowego Średnica przewodu Przekrój rdzenia stalowego Przekrój całego przewodu RTS Rezystancja w temp. 20OC Masa przewodu ze smarem
[szt.] [mm] [mm] [mm2] [mm2] [kN] [Ω] [kg/km]
AFLs-10 240 mm2
242-A1F/24-ST1A
1+6/6+10 6.30 19.10 24.25 265.97 67.05 0.1175 864.4
AFLse-10 240 mm2
242-A1F/24-20SA
1+6/6+10 6.30 19.10 24.25 265.97 67.77 0.1154 832.9
AFLs-10 300 mm2
300-A1F/32-ST1A
1+6/9+12 7.20 21.70 31.67 327.43 86.04 0.0976 1067.8
AFLs-10 310 mm2
311-A1F/32-ST1A
1+6/7+11 7.20 21.70 31.65 342.25 85.77 0.0914 1112.3
AFLse-10 310 mm2
311-A1F/24-20SA
1+6/7+11 7.20 21.70 31.65 342.25 87.68 0.0898 1073.8